Witamy w Bazie Aktorów, Epizodystów i Statystów Film Trójmiasto


Aby zapisać się do bazy należy w poniższym formularzu uzupełnić wszystkie pola. Następnie zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go. Zwróć uwagę, aby podany przez Ciebie adres e-mail był aktualny i taki, którego używasz na co dzień, ponieważ na ten adres wysyłamy link aktywacyjny Twojego profilu w bazie (prosimy go zaakceptować). Jeśli zapisujesz bo bazy dziecko - to w formularzu wszystkie dane należy podać na dziecko, a tylko adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu do rodzica.

Po wypełnieniu formularza - rejestracji profilu w ciągu kilku kolejnych dni otrzymasz od nas mailowe zaproszenie na sfinalizowanie zapisu do bazy. Jest to krótkie spotkanie w naszym studio, podczas którego profesjonalny fotograf wykona Tobie/dziecku zdjęcia profilowe w standardzie i jakości wymaganej przez profesjonalne studia filmowe.

Następnie na Twój profil zostaną dodane zdjęcia studyjne i tym samym profil w bazie stanie się aktywny co oznacza, że drogą mailową będą otrzymywali Państwo informację o castingach, zleceniach i realizacjach filmowo - reklamowych.


cm
cm
cm
cm
kg

Poniższe zgody są dobrowolne:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 1182) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji jest LUKAS FILM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Juliusza Słowackiego 19/8, 80-257 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000380463, NIP 9571050378;
  • korzystanie z powyższego formularza jest dobrowolne, niemniej bez podania danych wskazanych w formularzu nie jest możliwa realizacja usług świadczonych przez Lukas Film sp. z o.o.
  • dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji będą przetwarzane bezterminowo, przy czym wyrażone przez Państwa zgody mogą być cofnięte w dowolnym momencie, co skutkować będzie niezwłocznym usunięciem Państwa danych osobowych z baz danych prowadzonych przez LUKAS FILM sp. z o.o.;
  • przysługuje Państwu prawo żądania od LUKAS FILM sp. z o.o. dostępu do danych osobowych wprowadzonych w procesie rejestracji, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, a także o wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wróć do logowania